Heidis.no – Gravid

Startpakke-9746 Denne studien viser at akupunktur reduserer smerte og bedrer funksjon mer enn standardbehandling eller fysioterapi.

Mer enn to tredjedeler av gravide kvinner opplever korsryggssmerter og nesten en femtedel plages av bekkensmerter. Smertene øker jo lengre ut i graviditeten man er og forstyrrer arbeid, daglige aktiviteter og søvn.

Denne randomiserte, kontrollerte studien ønsket å vurdere virkningen av ulike behandlingsmetoder for å forebygge og redusere plagene av bekken- og korsryggsmerter i svangerskapet.

Studien viser at akupunktur reduserer smerte og bedrer funksjon mer enn standard behandling eller fysioterapi.