Kvinnehelse

Hysteri, hysterektomi, hysteriske nevroser. Dette er ord og uttrykk som har, og til dels fremdeles beskriver kvinners helsetilstand, i følge Store Medisinske Leksikon [1,2].

Sitat: «Ved såkalte hysteriske nevroser var det smerter, lammelser eller kramper uten at det kunne påvises noen legemlig sykdom.»

– S. A. Skålevåg UiB/U. Malt UiO

Hysterektomi betyr fjerning av livmor og kommer fra det greske ordet hystera = livmor.

Fremdeles er det en del stigma og tabu rundt kvinners helseplager og -sykdommer, men vi ser heldigvis en endring. Det er flere og flere som snakker om endometriose, blant annet min gode venn Svanhild Sunde fra Spis-nyt-lev [3], og overgangsalder og dens plager blir hyppig beskrevet av blant annet Eli Kari Gjengedal i KK.no [4]. Og takk og pris for det. Disse og flere andre plager og sykdommer trenger å komme enda mer i fokus. 

Våre døtre og sønner trenger at dette er normalt å prate om.Samtidig trengs enda mer forskning og forståelse av at kvinners plager er reelle. Det er på tide at kvinnehelse blir kult. Et eksempel er kvinner og hjerteinfarkt, hvor det viser seg at kvinner kan ha helt andre symptomer enn menn. I mange år trodde man at forløpet var likt, fordi det var menns helse det ble forsket på.

Som utøver av naturmedisin/komplementær medisin bruker jeg akupunktur som hovedbehandlingsform, i tillegg til kopping, urteterapi, Bach’s blomstermedisin, infrarød varme, kostveileding og samtale i behandlingene. Helt fra jeg var ferdig utdannet klassisk akupunktør i 2003 har kvinnehelse ligget mitt hjerte nær.

Akupunktur, eller de andre verktøyene jeg bruker, kan ikke kurere eller behandle alvorlig sykdom, men kan fungere som en støtte for kroppen. 

Akupunktur kan være god for [5]: 

  • Stress 
  • Nedsatt immunforsvar
  • Stive muskler
  • Smerter
  • Rygg- og nakkeplager
  • Fordøyelsesplager
  • Tretthet/slapphet
  • Psykiske plager 

Vedvarende stress kan sette kroppen i fight/flight/freeze-situasjon. Følgene blir at man puster mer overfladisk, søvnkvaliteten kan gå ned, muskler spenner seg, det ringer i ørene, fordøyelsen blir dårligere og immunforsvaret svekkes.

Kvinner er ikke hysteriske når de opplever at kroppen ikke spiller på lag. Alle fortjener og bli sett og hørt for sine plager og i mange av disse tilfellene kan akupunktur brukes både forebyggende og lindrende.

https://sml.snl.no/hysteri

https://sml.snl.no/hysterektomi

https://spisnytlev.no/endometriose-og-revmatisme

https://www.kk.no/meninger/pang-sa-var-hetetokta-der-igjen/75462608

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-retningslinjer-markedsforing-av-alternativ-behandling